ĒįćÓĒŚĻ ĒįŌĪÕķ ĒįŃŽćķ

ćŌĒåĻÉ ĒįäÓĪÉ ßĒćįÉ : ŲČķÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜŚÉ = ( ĪķÜÜÜÜÜÜĀį + ĀČÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜĻĒŚ)


ŚŠČÉ ĒįŃęĶ
26-08-2007, 02:47 PM
http://img251.imageshack.us/img251/4742/20qg8.gif

http://img404.imageshack.us/img404/4038/41209815ow0.gif


ÕÜęŃņ ķĒÓČĶÜĒä Ēįįå ĒĢćį ćä ĒįĪķĒį ..

ćä ĒŪįČ ĒäĶĒĮ ĒįŚĒįć ..ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/532693/wheatfield-afternoon-light.jpg

Narway

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/505229/etangs-dijon.jpg

France

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/405870/fukusimagata.jpg

Japan

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/36697/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D 0%B3%D0%BE.jpg

Russia

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/27932/atardecer-embalse.jpg

Argentina

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/22575/lijiang-river-near-yangshou.jpg

China

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/97671.jpg

Ukraine

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/10375/ayutthaya-last-minutes-light.jpg

Thailand

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/290039/gentoo-penguins-sunrise.jpg

Falkland Islands

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/9439/bora-bora.jpg

French Polynesia

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/88151/verzasca-switzerland.jpg

Switzerland

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/36476/bergbach.jpg

Austria

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/498352/wave.jpg

United States

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/405822/tulip.jpg

Japan

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/38321/atakor.jpg

Algeria

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/86244/palmeras.jpg

Spain

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/47069/laguna-inca.jpg

Chile

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/15299/bodrum-sunset.jpg

Turkey

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/36086/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0.j pg

Italy - Vaticano

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/44853.jpg

Germany

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/57116/fantastische-spiegelung-gursvatn.jpg

Iceland

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/52847/forth-bridge.jpg

United Kingdom

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/33549/winter-fires.jpg

South Africa

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/33550/clifton-beach-winter.jpg

South Africa

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/673131/nivane-rsta.jpg

Narway

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/516809/%C5%91rszem.jpg

Hungary

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/621/cape-drastis-corfu.jpg

Greece

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/57914/whole-moon.jpg

South Africa

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/58296/liechtensteinklamm.jpg

Austria

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ

http://static.bareka.com/photos/medium/52350/cataratas-iguaz-brasil.jpg

Brasil


http://img441.imageshack.us/img441/2074/atebaheaeu3.gif

ĒĶÓĒÓ ĒįĻęĶÉ
26-08-2007, 03:33 PM
ŚĢČŹäķ ŃęÓķĒ

ŹÓįćķä ķĒįŪĒįķå

ßį ÕęŃå ĒĶįģ ćä ĒįĖĒäķå

įß ĒŃŽ ŹĶķå ķĒįŪįĒ

ĒįĢęåŃÉ
26-08-2007, 04:19 PM
ßį ĒįÕęŃ ĶįęÉ....!!!

ČÓ Chile ČĒįŠĒŹ ŃęęęęŚÉ.....!!!

ĒįŌŽŃĻķ
26-08-2007, 08:39 PM
ČĒįŻŚį ĪķĒį Żķ ĪķĒį


ĒĶÓäŹķ ĒįĒĪŹķĒŃ

Ēć ĒįŅŃķ
29-08-2007, 02:24 AM
ÕęŃÉ ĒįßŃćįķä ĒĶįģ ÕęŃÉ
ęŹÓįć ĒįĒķĒĒĻķ

what ever
29-08-2007, 11:40 AM
ęĒę .. ŻŚįĒ ÕęŃ ŃęęęęŚå ..
ķÓįćęę ŚŠČÉ ĒįŃęĶ ..

ŚŹķĢ
29-08-2007, 11:51 AM
ĪęŌ äŽęå

ķŚŲķĢ ĒįŚĒŻķå

ŚŠČÉ ĒįŃęĶ
30-08-2007, 12:26 PM
Ēįįå ķŚĒŻķßć..

ĶĒÖŃķķķķķķķķķķķķķä įįŲķČķä...:4s2j9s (21):

įĒåäŹć

ČäŹ ŽŲŃ
31-08-2007, 02:08 AM
ŹÓįćķä ęŹÓįć ĒķĻß

ßį ÕęŃå ĒĶįģ ćä ĒįĖĒäķå

ŚŠČÉ ĒįŃęĶ
02-09-2007, 11:08 AM
ĒįĶę ŹęĒĢĻĢ ęŹęĒÕįĢ

ķÓįćęęęęę ĪķŹęęęę

ĒįÜÜŻÜÜķÜÜÕÜÜį
02-09-2007, 12:45 PM
ŃęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęŚå ŹÓįć ķĻĢ

ŚŠČÉ ĒįŃęĶ
03-09-2007, 02:35 PM
Ēįįå ķÓįćß ęķŚĒŻķß ĆĪęķ ĒįŻķÕÜÜÜÜÜÜÜį

ćäęŃ ĒįÕŻĶÉ <<< ćŚ åĒįįęß ĒįĢĻķĻ :em03: